سلام سلام امیدوارم عالی باشید

یلداتون با تاخیر مبارک ، هر چند که یلدای امسال با همه سال ها متفاوت بود . امیدوارم سال بعد حال همه خوب باشه .

امشب نوبت مامان بود که بمونه پیش مامان بزرگ منم شانسی متوجه شدم که قسمت اول " پدر خوانده " منتشر شده و نشستم به تماشا .

به جرات میتونم بگم بهترین قسمتی بود که در طول تمام مدتی که این بازی پخش میشد دیدم . واقعا دیگه از این بهتر نمیشد .

و این بازی دو تا دیالوگ فوق العاده داشت ...

اولیش رو مجید واشقانی گفت " من اگر تو شهری باشم ، اون شهر به مافیا نمیبازه "

و دومیش رو که بهترین دیالوگ کل این برنامه بود " من دوست دارم از شهری برم بیرون که شما مافیاش باشین "

این بهترین حرفی بود که شنیدم و واقعا برای بار هزار تحسین میکنم مجید واشقانی رو . بی نظیر بازی کرد و یه تنه بازی رو برد جلو مثل دفعات قبل ، اما یه فرقی که ایندفعه داشت این بود که وسط بازی نقشش عوض شد و این جذابیت بازی رو چند صد برابر کرد .

بعد از مدت ها به یه همچین برنامه ای نیاز داشتم که مغزم رفرش شه .

حضور مجید واشقانی و امیرعلی نبویان در کنار هم فوق العاده جذاب بود و من ماه ها بود که منتظر همچین روزی بودم .

۲ ۰