۲۰ مطلب با موضوع «کوتاه نوشت» ثبت شده است.

خودمون کم بدبختی داشتیم،دیگه فرندزم نمیشه دید 😭

فرندز تراپی ام کنسل شد 💔

۳ ۰

با اکست دوباره بری تو رابطه ؟!

اگه توی جنگل یه درخت رو دو بار ببینی یعنی گم شدی .

۳ ۰

مال کسی باش که بدونه کیو داره !

۲ ۰

بلوغ یعنی قدرت تخریب داشته باشی 

اما بخاطر هدفت بگذری 

۲ ۰

من نمیدانم 

آیا مادرش هم او را

به اندازه من دوست داشت ؟

۵ ۱