مگه داریم از این آهنگ قشنگتر ؟ 😍👌🏻 عالیه . میتونم بارها گوش بدم و خسته نشم و مثل اولین بار که گوش دادم برام تازگی داشته باشه .

۶ ۰