سلام سلام سلام امیدوارم عالی باشید

عجب بازی ای بود دقیقه اول یه گل زدیم 😁 آخرای بازی تپش قلب گرفتم دیگه تا بالاخره گل مساوی رو زدیم 

۹ ۲