الان داشتم بازدید پست هام رو نگاه میکردم از 350 شروع شده اومده پایینتر تا رسیده به صفر indecision یعنی 20 - 30 تا پست آخرم بازدیدشون صفر بوده sad چرا ؟ دلیلش چی میتونه باشه خب بگید درستش کنم اگه مشکلی هست بگید حلش کنم من واقعا نمیفهمم چطور ممکنه واقعا چرا آخه !

۱ ۰