سلام 🌸 نماز روزه هاتون قبول 

دیروز تو اینستا یه شعر دیدم که خیلی به دلم نشست گفتم اینجام بزارم شاید شمام دوست داشتید 🥰

آنکس که بداند و بداند که بداند 

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند

با کوزه ی آب است ولی تشنه بماند

آنکس که نداند و بداند که نداند 

لنگان خرک خویش به مقصد برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

آنکس که نداند و نخواهد که بداند

حیف است چنین جانوری زنده بماند

شما جز کدوم دسته اید ؟ 1 ، 2 ، 3 ، 4 و یا 5 ؟ خودم 80 درصد مثل 3 هستم و 20 درصد هم شبیه 4 اما امان از آدمای دسته 5 که همینا دنیا رو جهنم کردن به نظرم . شما نظرتون چیه ؟ شعر رو دوست داشتید ؟ 

۱ ۰