سلام سلام سلام امیدوارم عالی باشید 🌸

دیروز با مامانم رفته بودیم دکتر برای کاشت ابرو میخواست سوال بپرسه نمیدونم چی شد من واسه پس فردا واسه افتادگی ابرو نوبت گرفتم 😐 نه تحقیق کردیم نه هیچی همینطوری فورا نوبت گرفتیم 😐 پسفردا برای ابروهام میرم خلاصه خوب بشه بد بشه نمیدونم

امروزم نمره اولین امتحانم اومد خدا رو شکر 17 شدم 😁😂

۷ ۰