سلام سلام سلام امیدوارم عالی باشید

پارسال یادمه مامان سنگ کلیه ش اذیت میکرد بابام برده بودش دکتر و کلی بهش مورفین زده بودن گیجه خواب بود برای همین ما هم هیچجا نرفتیم و خونه بودیم

یلداتون مبارک

۰ ۰