فکر می‌کنم یکی از بزرگ‌ترین نشانه‌های بلوغ یک فرد همین است ، اینکه بداند چطور چیزهایی را که برای دیگران اهمیت دارد ، درک کند، حتی اگر برای خودش اهمیت چندانی نداشته باشند .

کالین هوور

 

۰ ۰