الان رفتم دیدم بلاگفا وبلاگمو حذف کردههههههههه angry

کلی مطالب داشتم کلی خاطره کلی دوست

مگه میشه بخاطر یه مقایسه بلاگفا و بیان وردارن وبلاگ رو حذف کنن frown من فقط مقایسه کردم و هیچ چیزی رو از خودم ننوشتم 

مگه میشه آخهههه خدااااااااااا

آدم انقدر انتقاد ناپذیر 

فقط میتونم بگم متاسفم آقای شیرازی 

۱۳ ۰