کسی هست که ساختار کلی قالب بیان رو بلد باشه ؟

ساختار کلی قالب رو میخوام اگه کسی میتونه راهنماییم کنه لطفا 

۳ ۰