سلام سلام سلام امیدوارم عالی باشید

دیشب تولد بابام و پسر خاله م بود ، همه خونه داییم دعوت بودیم ، دو هفته بعد هم تولد مامانمه ، بابام خواست همون دیشب کادوی تولد مامانم رو بده . حدس بزنید چی بود ! نیم ستی که ۱۰ سال پیش حدود ۳ تومن برای مامانم خریده بود و بعد یه مدت گفته بود بدهی دارم طلاهاتو بده بفروشم بدهیمو بدم مامانمم قبول کرده بود ، بابامم دلش نیومده بفروشه بدهیشو یه جوری جور کرده ، ست رو نگه داشته . ۱۰ سال نگه داشته و دیشب به عنوان کادوی تولد بهش داد . دستش درد نکنه ولی هرجوری حساب میکنم کلی ضرر زده بهمون 🤷🏻‍♀️

۷ ۰