برنامه هایی که تو تابستون قرار بود انجام بدمو رو کاغذ نوشته بودم زده بودم دیوار ! الان رفتم تابستونش رو خط زدم کردم پاییز 😐😂

۱۱ ۰