سلام سلام سلام امیدوارم عالی باشید

یه آمار بگیریم ببینیم چند نفر سحرخیر داریم اینجا 🙂 
کیا بیدارن ؟ دستا بالا 🤚🏻
کیا برای ساعت خواب و بیداریشون برنامه دارن ؟ بیاید برنامتونو بگید ببینم . 
من خودم برای برنامه ریزی روزانه م یه پلنر تهیه کردم . شما برای برنامه ریزی روزانه از چه روش یا از چه برنامه ای کمک میگیرید ؟

۶ ۰