رابطه مثل یه نوشیدنی داغه ، اگه سرد شد ، حتی اگه دوباره گرمش کنی ، مزه ی اولش رو نمیده . مراقب رفتارمون باشیم .

۱۳ ۰