سلام سلام سلام امیدورم عالی باشید

دیروز کمدی که از دیوار پیدا کرده بودیم رو مامان اینا رفتن آوردن و جاسازی کردیم ، نمیدونم چرا حس خوبی نداشتم کلِ دیروز رو بی حال بودم و دلم میخواست گریه کنم نمیدونم چرا . تا حالا شده بی دلیل خوشحال باشید ؟ همین حس برعکسشم هست ، من دیروز کاملا بی دلیل ناراحت بودم ( هرچند اگه موشکافانه و دقیق بخوام بهش نگاه کنم میشه دلیلش رو پیدا کرد ) ولی امروز خوب بودم . یه اتاق تکونیِ اساسى داشتم امروز 😁😅 کلی آت آشغال از اتاقم دراومد ، کلی تمیز کاری کردم و وسایل رو جا به جا کردم . نشستم پای طراحی سیاه قلم و دارم تمرین میکنم . نمیدونم همه جا اینجوریه یا نه ولی ما دیگه مردیم از سرما 🥶 امروز دیگه بخاری روشن کردیم 😐😂🤦🏻‍♀️ خیلی ناراحتم از اینکه نتونستم سگ پیدا کنم و بخرم 😔😭

شبتون پرتغالی 🍊

۶ ۰