❌#شکست مقابل #موفقیت نیست❌

شکست زیرمجموعه ی موفقیته👌

گاهی لازمه برای رسیدن به موفقیت بارها و بارها شکست خورد ...💪

۵ ۰