اگه میخوای زندگیتم از جنس طلاش کنی ، باید تلاش کنی 😊
تلاش کن ، طلاش کن 😊

۲ ۰