وقتی زندگی تو رو تو شرایط سخت قرار داد نگو:چرا من؟
بگو : نشونت میدم 💪🏻

۱ ۰