سلام سلام سلام امیدوارم عالی باشید

دیروز سعیده اینا خونه ما موندن چون کامیون اسباباشون رو برده بود و قرار بود شب خونه ما بخوابن و فردا صبحش ( که میشد امروز صبح ) برن سمت قزوین 

کلا خداحافظی سخته 🥺 انگار دیروز بود راجب اینکه بیان اردبیل یا نه داشتیم حرف میزدیم چقدر این یک سال زود گذشت ، ولی وقتی برای اینجا اومدنشون برنامه میریختیم هنوز کرونا نبود یا انقدر جدی نشده بود . هیچی اونجوری که فکر میکردیم پیش نرفت همش قرنطینه و خونه نشینی . خوب یا بد بالاخره هرچی بود یک سال گذشت و برگشتن قزوین . دیشب تا نصفه شب نشستیم ورق بازی کردیم 😁 اندازه همه ی این یه سال خندیدیم 😂 شب آخر خیلی خوش گذشت ولی از رفتنشون ناراحتم 😞 ایشالا هر جا که هستن خوش باشن 🌸

۱۲ ۰