این جمله رو سرلوحه زندگیت قرار بده : " هیچ چیز از هیچکس بعید نیست " حتی همونی که الان از ذهنت گذشت .

بهترین جمله 

۴ ۰